ترازوی آشپزخانه

ترازوی آشپزخانه با ظرفیت 5 کیلوگرم و دقت 1 گرم در مدل های ذیل قابل عرضه می باشد:

ترازوی آشپزخانه مدل کیا کاسه پلاستیکی

ترازوی آشپزخانه مدل کیا صفحه شیشه ای

ترازوی آشپزخانه مدل کمری کاسه ای استیل

ترازوی آشپزخانه مدل کنلی تمام استیل کاسه ای