خدمات پس از فروش سایر برندها

کلیه ترازو و باسکول های تولیدی شرکت صنایع پند دارای 12 ماه گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش می باشد.

کلیه ترازو و باسکول های تولیدی شرکت محک دارای 24 ماه گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش می باشد.

کلیه ترازو و باسکول های تولیدی شرکت توزین صدر دارای 24 ماه گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش می باشد.

کلیه ترازوهای تولیدی شرکت رادین دارای 18 ماه گارانتی و خدمات پس از فروش می باشد.

کلیه باسکول های تولیدی شرکت کاراتوزین دارای 12 ماه گارانتی و خدمات پس از فروش می باشد.

کلیه باسکول های تولیدی شرکت اعتماد دارای 12 ماه گارانتی و خدمات پس از فروش می باشد.