درباره ما

گروه مشاورین پندتجهیز با بهره مندی از دانش فنی روز و بهره گیری از تیم کارشناسی فنی و با دسترسی به اطلاعات و فن آوری های روز آماده ارائه بهترین مشاوره در زمینه تجهیز واحدهای تولیدی و صنعتی و تجاری می باشد.