ماموریت شرکت پندتجهیز

 

 

 

 

ماموریت این گروه شامول مشاوره ، فروش (تجهیز) راه انادازی و آموزش واحدهای صنعتی و تجاری در زمینه سیستم های توزین دیجیتال شامل

  1.  باسکولهای جاده ای 20 الی 120تن با قابلیت جابجایی
  2. باسکول های کفی 1 الی 20 تن صنعتی- لیفتراک کش- کپه کش
  3. کیسه پر  کن
  4. توزین مخزن
  5. باسکولت : 100 الی 500 کیلوگرم
  6. ترازوهای صنعتی 30 الی 70 کیلوگرم
  7. ترازوهای تجاری 30 الی 70 کیلوگرم
  8. ترازوهای آزمایشگاهی  و حساس
     می باشد